Online Racing

  
Username: 
Password: 
 
 
Register new driver
Forgotten your password?

Language: 
Driver: 

Untitled Document 156
156QR
151
151QR
155
154
153
152
150
150QR


Last Event Info
Season 2019 GT3 RR
Track Mid Ohio
Winner Nemček Dávid

Sim / Season
 Historic seasons
rules

SLS WORLD
SETUP STATION

FEATURES
MANUAL
FAQ
FORUM
DOWNLOAD
DONATE
ABOUTSLS v.1.5a
©2004-2008


 
  HLAVNE PRAVIDLA PRE ONLINERACING.EU  
 
     
 
§1.1 QUICK RULES (rýchle pravidlá)
QUICK RULES sú neoddeliteľnou súčasťou HLAVNÝCH PRAVIDIEL PRE ONLINERACING.EU. QUICK RULES dopĺňajú a špecifikujú konkrétnu ligu / sezónu. Link QUICK RULES nájdete v ľavom panely stránky pod ikonou danej sezóny. Pravidlá QUICK RULES sú oznámené vždy pred zahájením daného šampionátu. Ich zmena je v priebehu súťaže možná, o zmenách rozhoduje hlasovaním Organizačný tým. Zmeny v pravidlác hbudú oficiálne oznámené na fóre a v NEWS.
 
§1.2 ZÁMER PRAVIDIEL
Tieto pravidlá sú vytvorené pre zabezpečenie bezproblémového chodu on-line šampionátov, pod záštitou serveru www.onlineracing.eu. Základná schéma súťaže vychádza z pravidiel reálnych závodov. Ďalej bolo čerpané z pravidiel pre on-line pretekanie, napr. FIA GT 2009, Modena 360 Challenge, SimRacing, OLEG, GPL a ďalších (za čo veľmi ďakujeme tvorcom).
 
§1.3 POVINNÉ KOMPONENTY
Medzi povinné komponenty, ktoré musí Váš hardware či software spĺňať sú:
a) Počítač, ktorý spĺňa herné požiadavky danej hry
b) Originál hru zakúpenú v obchode alebo internet obchode
c) Volant s alebo bez force feedbacku
d) Internetové pripojenie adekvátne k jazdeniu on-line, stabilné a rýchle
 

Minimálne akceptovateľné pripojenie je 512/256 Kb. Ide však tiež o veľkosť pingu. Kontrola spojenia je doporučená cez rýchlosti pripojenia zo stránok www.rychlost.cz alebo zo Slovenska www.merac.sk
 
§3.1 Hlavní a pomocní organizátori
V čele servera stojí hlavný organizátor. Ten má právo si zvoliť ďalších organizátorov. Spolu potom tvoria Organizačný tým. Tento tým súťaže riadi, volí Vyšetrovaciu komisiu, určuje pravidlá a dbá na ich dodržovanie.
 
§3.2 Riaditeľ závodu
Riaditeľ závodu riadi celý program závodného víkendu. Je to obvykle člen organizačného týmu. Ak sa z nejakého dôvodu nemôže žiadny člen Organizačného týmu stať Riaditeľom závodu, je Organizačný tým povinný zaistiť odpovedajúcu náhradu resp. zabezpečiť závod tak, aby jeho priebeh bol bezproblémový. Riaditeľ závodu dohliada na dodržania programu závodného víkendu, dodržiavanie pravidiel, na správnosť poradia na štarte, rozhoduje o reštarte závodu (pri možných komplikáciach), poprípade riešenie neštandardnej situácie vzniknutej technickými problémami. I keď býva účastníkom závodu, musí riešiť problémy nestranne. Všetci účastníci sú povinní dodržiavať jeho pokyny.
 
§4.1 Registrácia na stránke www.onlineracing.eu
Postup ako sa registrovať na stránke nájdete v odkaze: AKO ZACAT?
 
§4.2 Registrácia na fóre
Postup ako sa registrovať na fóre nájdete v odkaze: AKO ZACAT?
 
§5.1 Piloti
Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek. Podmienkou je iba vlastníctvo originálnej kópie hry, nainštalované potrebné mod update a track update dostupné v download a samozrejme zodpovedajúci počítač s pripojením k internetu. Ďalej je potrebné aby sa jazdec registroval na webové stránke www.onlineracing.eu do ligového systému SLS. Po registrácii sa jazdec zapíše do danej ligy. Zaregistrovaním sa do danej ligy súhlasíte s pravidlami danej ligy
 
§5.2 Noví piloti
Noví piloti bez predchádzajúcich skúseností s on-line pretekaním sa musia ohlásiť organizátorovi (napr. mailom). Budú vyzvaní ku spoločným testom, aby sa admin presvedčil, že je pretekár spôsobilý k pripustení do ostrého závodu. Najvhodnejší online test pilota je absolvovať OPEN RACE šampionát.
 
§5.3 Dodržiavanie pravidiel pre pilotov a teamy
Jazdci, ktorí sa nebudú riadiť pravidlami a príkazmi Organizačného týmu budú varovaním upozornení k náprave a keď k nej nedôjde, budú vylúčení z preteku. Jazdcom so sklonom k neopatrnosti, zlomyseľnému štýlu jazdy, podvádzaní a hlavne tým ofenzívnym a nepriateľským chovaním, či už v organizovanom preteku, testoch alebo v oficiálnych diskusiách kluboch a na fóru www.onlineracing.eu, môže byť zakázaný prístup do súčasných alebo i budúcich pretekov. Preteky jazdíme vo svojom voľnom čase a pre zábavu. Rivalita je samozrejmá, ale iba pokiaľ neprerastie v nenávistné chovanie, bude tvrdo trestaná.
 
§5.4 Neakceptovanie pilotov a teamy do výsledkovej listiny
Jazdec či team, ktorý nemá vyplnený správne svoj profil a výber vozu v SLS (www.onlineracing.eu) bude braný za nezúčasteného pilota závodu a bude vyškrtnutý z výsledkovej listiny.
 
§5.5 Názov profilu pilota v hre
Akceptovaní sú iba piloti, ktorích názov profilu v hre korešponduje s realnym menom a korešponduje s menom na web stránke, teda žiadne nicky, ale reálne meno, forma: Jozef Mrkvicka (web aj hra bez interpunkcií!!!)
 
§6.1 Podmienky pre teamy
Do preteku danej ligy môžu nastúpiť vždy iba dvaja jazdci z jedného týmu do jednej kategórie (ak ide o závody s účasťou viacerích kategórií), jeden tým môže mať max 2 pilotov. Názov týmu nesmie byť rovnaký, ako už existujúci tým v šampionáte. Názov týmu nie je možné v priebehu sezóny meniť. Keď dôjde ku zmene názvu týmu, je tým braný ako zrušený a všetky teamové body za umiestnenie, ktoré v priebehu sezóny získal sa neprenášajú do nového týmu. Každý tým má svojho majiteľa a ten je povinný v systému SLS nechať emailový kontakt, na ktorý sa môžu organizátori súťaže v prípade potreby obrátiť. Tým je povinný nastúpiť do preteku a celého šampionátu iba s jedným typom a vývojovou modifikáciou vozidla pre oboch jazdcov s tým, že tento voz nie je možné počas sezóny meniť viac ako 1x, výnimkou sú iba test závody. Nie je povolené mať vozidlá dvoch rôznych značiek v týme. Štartovné čísla nie sú.
 
§6.2 Výber vozidla
Vozidlá, ktoré sú povolené do danej ligy sú uvedené v zozname v QUICK RULES.
 
§7.1 Podmienky pre skiny
Či je alebo nie je povolené skinovať vozy je vždy definované v QUICK RULES pre danú ligu.
 
§7.2 Skiny a skinpacky
Ak je pre danú ligu povolené skinovanie vozov, tak tento skin pack nie je povinný inštalovať.
Keďže máme niektorí tvorivého ducha tak sa admini dohodli, že povolíme mať i vlastné skiny vozov, ale samozrejme za určitých podmienok, takže poďme na to:
1. akceptované sú iba templaty, ktoré sú na stránke pod sekciou DOWNLOAD TEMPLATES pre danú ligu. Ak niekto chce využiť skin už jestvujúci, musí ho upraviť podľa tohto templatu inak tento voz nebude akceptovaný. Ak jazdec má skin zo staršej sezóny a bude sĺňať požiadavky templatu, môže ho použiť taktiež.
2. hotové skiny vozov (najčastejšie su dva a to voz+window) pošlite na skins@onlineracing.eu vo forme DDS s príslušnými ALFA kanálmi.(iné formáty sú neakceptované a prosím spakovať do RAR či ZIP. Ak tí skúsenejší majú svojho jazdca a helmu môžu ju pribaliť; nebudem rozvádzať, tí čo už robili skin vedia o čom hovorím). Do mailu dopíšte názov teamu a meno pilota, ktorý bude korešpodovať s teamom a jazdcom na SLS, aby administrátor vedel komu vlastne má auto vytvoriť.
Tieto podmienky musí splniť najneskôr do termínu odovzdania skinov pre nasledujúci SKIN PACK, ktorý bude vždy uvedený buď na fóre alebo v NEWS. Admin mu vytvorí auto so skinom, ktorý jazdec poslal a toto auto pribalí do skinpacku.
Skin nespĺňajúci požiadavky vyvodené z týchto pravidiel nebude zaradený do skinov.
NIKTO si nevytvára sám voz, je to práca adminov, vy iba kreslíte ich „podobizeň“, ak niekto zasiahne do súborov, server Vás automaticky vyhodí z hry, takže prosím odovzdávajte iba DDS súbory ,nič iné. Ak jazdec nastúpi s neschváleným vozidlom, bude okamžite vylúčený zo závodného víkendu.
 

Šampionát je tvorený kalendárom závodných víkendov, ktorý je zverejnený na www.onlineracing.eu. Zmeny v kalendári môžu nastať. Závody môžu byť zrušené, poprípade im môže byť určený nový termín. Môže dôjsť tiež ku zmene miesta konania, ak sa ukáže, že navrhovaný okruh je nespôsobilý pre pretek, prípadne sú s organizáciou podniku spojené problémy, ktoré by ohrozili hladký priebeh závodného víkendu.
Ľubovoľné zmeny musia byť dopredu oznámené Organizačným týmom a to priamo na stránkach www.onlineracing.eu, rozposlaním upozorňujúcich noviniek v NEWS a v oficiálnom klube šampionátu na diskusnom fóre www.onlineracing.eu.
Víťaz šampionátu je jazdec / team, ktorý získa najväčší počet bodov v šampionáte.
 
§9.1 Základné info
Termíny konania a časový harmonogram závodného víkendu sa riadi kalendárom šampionátu. Štruktúra závodného víkendu je presne definovaná v kalendári, resp. v QUICK RULES pre daný šampionát
 
§9.2 Pripojenie do hry
Jazdec sa pripojí priamo cez lobby server v hre nájdením daného šampionátu v zozname, resp. ADD IP ADRESS pridaním IP adresy servera spolu s PORTom. Tieto info nájdete na fóre.

Heslo na server je: zaba

Pozor treba si najprv nastaviť pripojenie v sekcii Connect - settings. Pre pripojenie je treba mať nastavenú voľbu spojenia ISDN. (pre RFACTOR)
 
§9.3 PREDKVALIFIKÁCIA (PQ)
Predkvalifikácia je jednotná pre všetkých pilotov. Samotné závodné dni sú potom už rozdelené podľa divízí a kalendára divA a div B.
Každý z jazdcov, ktorí sa chcú zúčastniť závodného víkendu sa musia zúčastniť predkvalifikácie. Po prihlásení nie je obmedzený počtom kvalifikačných kôl. Po opustení predkvalifikácie sa jeho časy uložia na serveri.
Termín spustenia PQ bude vždy uvedený na fore alebo v NEWS.
Vyvarujte sa zbytočného chatu, rušili by ste ostatných.


NEDEĽA 18:00 - 20:00 2hodiny PQ (pustené 2 servery vo forme privat Q, jazdec sa pripojí na ktorý server chce)
NEDEĽA 20:15 ohlásenie na fóre a NEWS rozdelenie divízií a spustenie PRACTICE na DIV A , DIV B
NEDEĽA 21:00 15 minút Q divA pre každú divíziu
NEDEĽA 21:00 15 minút Q divB pre každú divíziu
NEDEĽA 21:15 20 minút RACE 1 divA
NEDEĽA 21:15 40 minút RACE divB
NEDEĽA 21:35 cca ukončenie závodu divA, spracovanie výsledkov pre otočenie poľa
NEDEĽA 21:58 1 minúta WARM UP pre admin usporiadanie poľa
NEDEĽA 22:00 RACE 2 divA 40 minút

Ked v PQ bude iba 18 ludi, tak nas nezaujima ked do zavodov prijde 30 ludi, proste divA bude 18 a zbytok bude divB.
Ten kto sa nezúčasní PQ a ani nepošle HOT LAP (podľa podmienok nižšie uvedených) môže automaticky štartovať v div B za podmienky, že divízia bude spustená.
Počet pilotov pre danú divíziu je definovaný v QUICK RULES.
Či je PQ aplikované pre šampionát je definované v QUICK RULES.

ak je <25 pilotov, ide sa iba DIV A
ak je >25 pilotov, tak sa idú 2 divízie s tým ,že v DIV A pôjde 20 pilotov a zbytok v DIV B
Admin môže vstúpiť do delenia divízií a aplikovať výnimku pre daný závod.

Z dôvodu toho, že jazdíme hlavne na servery ľudia "dsať" roční, pristúpili sme na možnosť, poslať REPLAY pre rozdelenie do predkvalifikácie. Podmienky:
- replay pošle iba pilot, ktorý sa nemôže zúčastniť predkvalifikácie - replay pošle na admin mail
- replay musí zajazdiť v practice na SERVERY - ROC TEST server, ktorý beží NON STOP
- pred jazdením kola je doporučené vymazať všetky replaye z vášho Rfactora, pre dôvod, že by ste jazdili pomalšie kolá ako sú uložené, tým pádom sa vám HOT LAP neuloží. Vymažete položky v adresáry: rfactor/ReplayFridge/Replays
- forma replay je HOT LAP, nie že nám pošlete hodinový replay
- nastavenie replay pre ukladanie HOT LAP je tu: http://www.onlineracing.eu/updates/galerie/ROC/rf-roc-replay.jpg
- POZOR, nesnažte sa podvádzať, váš hotlap skontrolujeme so serverovým replay
- termín odovzdania replay je najneskôr nedeľa 15:00h (v deň závodu)
 
§9.4 PRACTICE
Practice defacto beží nonstop. Treba sa pripojiť podľa bodu 9.2. Do practice ako aj do inej časti závodného víkendu sa pripájate so správnou verziou trate, modu, resp. skinov.
 
§9.5 KVALIFIKÁCIA - PRIVAT Q/ OPEN Q
Private Qualifying = znamená, že v kvalifikácii neuvidíte súpera, tak sa nelakajte. Je to kvôli tomu, aby druhý voz Vás neohrozil, nezdržiaval či inak nenarušil vašu jazdu v kvalifikácii. Hlavný dôvod je ale aby sa nezneužíval vzduchový tunel na oválových tratiach. Typ Q je definovaný v QUICK RULES.
 
§9.6 KVALIFIKÁCIA - STANDARD
Kvalifikácia je obmedzená časovým limitom, počet kôl je neobmedzený. Presne v daný čas podľa kalendára sa spustí kvalifikácia v ktorej si vybojujete svoje postavenie na štarte. Kvalifikácia sa ide podľa pravidla RHK (tzv. Hamyho realistická kvalifikácia) a spočíva v tom, že jazdec sa musí chovať ako v reálnych pretekoch. Teda vždy musí po objazdení kvalifikačných kôl zamieriť späť do boxu. To platí i v prípade poškodenia vozidla, či jeho poruchy. Keď je jazdec nútený použiť klávesu ESC inde než v boxoch, nesmie už v kvalifikácii pokračovať. Ďalej sa v priebehu kvalifikácie svojvoľne odpojiť a potom znova pripojiť. Výnimkou je prípad technickej poruchy, ktorý nahlási adminovi závodu chatem a ten ho musí výslovne povoliť.Chat je zakázaný, dovolená je len komunikácia s adminom. Typ Q je definovaný v QUICK RULES.
 
§9.7 KVALIFIKÁCIA - LAP LIMIT
Kvalifikácia je obmedzená časovým limitom, počet kôl je ale obmedzený, to znamená, že kvalifikácia je obmedzená na počet celkových kôl v kvalifikácii. Ak pilot prekročí daný počet kôl, hra ho automaticky disqualifikuje z kvalifikácie a zaradí ho na koniec štartového poľa. Presne v daný čas podľa kalendára sa spustí kvalifikácia v ktorej si vybojujete svoje postavenie na štarte. Kvalifikácia sa ide podľa pravidla RHK (tzv. Hamyho realistická kvalifikácia) a spočíva v tom, že jazdec sa musí chovať ako v reálnych pretekoch. Teda vždy musí po objazdení kvalifikačných kôl zamieriť späť do boxu. To platí i v prípade poškodenia vozidla, či jeho poruchy. Keď je jazdec nútený použiť klávesu ESC inde než v boxoch, nesmie už v kvalifikácii pokračovať. Ďalej sa v priebehu kvalifikácie svojvoľne odpojiť a potom znova pripojiť. Výnimkou je prípad technickej poruchy, ktorý nahlási adminovi závodu chatem a ten ho musí výslovne povoliť.Chat je zakázaný, dovolená je len komunikácia s adminom. Typ Q je definovaný v QUICK RULES.
 
§9.8 WARM UP
Warm up prebieha štandardne ako každý warm up ale pozor, trvá iba pár minút, takže nastavte pneu, benzín, a všetko potrebné, čo ešte potrebujete nastaviť pre závodný setup. Doporučujem absolvovať návštevu toalety :o) či zásobiť sa jedlom a pitím. Na nikoho nečakáme, lebo server si po Warmupe spustí Závod sám.. Či je WARM UP aplikovaný pre šampionát je definované v QUICK RULES.
 
§9.9 RACE - typ štartu
Typ štartu pre šampionát je definované v QUICK RULES. Môže byť napr.
Pevný štart s formation lap
Pevný štart bez formation lap
Letmý štart
Personal formation lap
 
§9.10 RACE - Personal Formation lap (RFACTOR)
Po spustení závodu má jazdec 30 sekúnd aby klikol na ikonu dole v pravo „DRIVE“ teda umiestnil svoj voz na štartový rošt. V prípade, že to nestihne, musí štartovať z boxov teda štartuje až na boxovom semafóre zasvieti zelená (väčšinou po odjazdení 1. sektoru kola jazdcami na dráhe) a dobehne štartové pole pri formation lap.
Čas závodu je predĺžený o 3 minúty práve preto, že pole obehne práve za tie cca 3 minúty jedno kolo personal formation lap. Priebeh personal formation lap je nasledovný:
- Počkáte kým na semafóre zasvieti zelená
- Po Zelenej na štarte sa pole sformuje do dvoj zástupu ako normálne FORMATION LAP len namiesto Safety Car pôjde vedúci pilot z POLE pozície cca 150km/h a pôjde plynulo tak aj plynulo pôjde celé pole.
- Po odkrúžení jedného kola pri približovaní sa k poslednej zákrute sa všetci sformujú a dotiahnu k sebe, pole man spustí PIT LIMITER.
- POLEMAN VYPÍNA LIMITER AŽ REŤANÍM CIEĽOVEJ ČIARY ČÍM SPÚŠŤA ZÁVOD
- zákaz predbiehania pred čiarou, zákaz zahrievania gúm a bŕzd, zákaz kľučkovania, zákaz menenia rýchlosti zbrklo a nečakane. Jediné dovolené zahrievanie bŕzd je iba podľa priloženého videa.
- a je odštartované
- ak na vás niekto vyblikuje zo zadu pred štartom značí to to, že ste ďaleko od poľa
Pri formation lap si počínajte tak, aby ste nikoho neohrozili. Je zakázané zahrievať pneumatiky. Kto roztrhá pole, bude po závode penalizovaný a to štartom v ďalšom zúčastnenom závode z posledného miesta. V prvom kole buďte prosím veľmi opatrní. Závod je vypísaný na dosť dlhý čas a na predbiehanie je dostatok času. Kolízie v prvom kole a hlavne v prvej šikane budú tvrdo trestané.
 
§9.11 RACE - STANDARD
STANDARD race nadväzuje na WARM UP či kvalifikáciu. Je definovaný v QUICK RULES a to je vyhlásený buď na počet kôl, alebo počet kôl+čas alebo čas. Ak je závod definovaný na čas, tak závod končí až keď po uplynutí časového limitu pretne cieľ prvý pilot, až po tomto pretatí bude váš prejazd cieľom akceptovaný ako koniec závodu.
 
§9.12 RACE - RACE 2 (RACE07 game)
RACE 2 plyno nadväzuje na RACE 1 a admin definuje či sa pole otáča, alebo ostáva nezmenené.
 
§9.13 RACE - Ostrý závod resp. RACE 2 (RFACTOR)
Do RACE 2 resp. ostrý závod sa pripoja piloti na iný server (port) ako RACE 1. Pripoja sa do practice a počkajú do stanoveného času štartu stanoveného v kalendáry. Potom admin prepne do WARM UP ktorý trvá 1 minútu a v tomto WARM UP usporiada pole podľa RACE 1 a daného pravidla otáčania či neotáčania pilotov z RACE 1.
 
§10.1 Základné pravidlá
- Povolené pomôcky sú definované v QUICK RULES
- Hodnota Speed Sensitivity v nastavení riadenia musí byť na hodnote 0.
- Povolené pohľady sú definované v QUICK RULES
- Jazdci sú povinní dodržiavať povolenú rýchlosť v boxovej uličke a to vo všetkých častiach závodu
- Jazdci sú povinní chovať sa s rozvahou a opatrne hlavne v prvom kole po štarte preteku, obzvlášť potom v nájazde do prvej zatáčky po štarte (vinníci hromadných havárií budú prísne potrestaní)
- V preteku a kvalifikácii je prísne zakázané chatovať a to až do dojazdu všetkých jazdcov do ciela, je zakázaný i QUICK CHAT, výnimkou sú žiadosti o reštart alebo nahlásenie závažného problému
- Nešportované chovanie (napr. schválna likvidácia súpera , urážanie, hrubé nadávky a iné nepriateľské prejavy) v preteku i mimo neho budú nekompromisne potrestané vylúčením zo závodu alebo i šampionátu
- Pilot si nesmie v žiadnom prípade skracovať trať. Za skracovanie sa považuje prekročenie bielej čiary všetkými kolesami ohraničujúci kraj dráhy na vnútre i vonkajšku zatáčky. Obrubníky sa nepovažujú za časť
- Výnimka oproti pravidlu bielej čiary je možná. Rozhoduje o nej Riaditeľ preteku a ten je tiež povinný na ňu dôrazne upozorniť všetkých jazdcov ešte pred konaním závodného víkendu
- Priestupok oproti pravidlám je rovnako považované prekročenie bielej čiary na výjazde z boxov
- povolená zmena stopy v súboje je povolené iba 2x, viac násobné menenie stopy sa bude považovať za blokovanie
- ak vznikne kontakt 2 vozidiel s tým, že je jasné, že pilot druhého vozu spôsobil kolíziu, musí počkať na pilota, s ktorým mal kontakt. Ak je ale zrejmé, že súper už nebude pokračovať do závodu, pilot môže pokračovať, no môže očakávať protest za daný incident. Ak pilot nepočká súpera a bude na neho podaný protest, dostane trest podľa uváženia administrátora (časová penalizácia, prejazd boxami a pod.)
- ak si pilot skráti trať, a týmto úkonom získa, či pozíciu či časovú výhodu, a nespomalí resp. nevráti pilotovi pozíciu, na podnet protestu bude penalizovaný podľa úváženia administrátora (časová penalizácia, prejazd boxami a pod.)
 
§10.2 Pravidlo predbiehania - V priamom súboji vozidiel
- vozidlo vo vonkajšej strane zákruty nesmie zavrieť vozidlo vo vnútri zákruty
- vozidlo vo vnútornej strane zákruty nesmie na výjazde vytlačiť druhé vozidlo mimo závodné hranice (biela čiara)
- vozidlo vo vnútornej strane zákruty za pravidla, že je na úrovni predbiehajúceho auta resp. už pred ním, má právo vojsť do zákruty ako prvé
 
§10.3 Pravidlo predbiehania - Predbiehanie "o kolo"
- vozidlo predbiehané "o kolo" je povinné pustiť vozidlo v priebehu 30s od doby, keď sa rýchlejšie vozidlo k nemu priblíži na menšiu vzdialenosť ako cca 200 metrov (v prípade, že v limite 30s sa autá nedostanú na žiadnu rovinku, pilot pustí vozidlo až na najbližšej rovinke)
- vozidlo predbiehané "o kolo" pustí rýchlejšie vozidlo na rovinke resp. v prehľadnom úseku, nikdy však nie v zákrute (z bezpečnostných dôvodov) a to tak, že ostane v ideálnej stope a jemne zľaví na rýchlosti, t.j. jeho rýchlosť sa náhle nesmie zmeniť (z bezpečnostných dôvodov), nesmie náhle meniť smer ani robiť také úkony, aby ohrozil vozidlo, ktoré ho predbieha
- vozidlo rýchlejšie "o kolo" pri priblížení k pomalšiemu vozidlu mu musí jasne naznačiť, že ho ide obehnúť a to svetelným signálom svetiel
- vozidlo rýchlejšie "o kolo" sa nesmie "natlačiť" na pomalšie vozidlo, lebo pri spomalení pomalšieho vozu môže vzniknúť kolízia, teda vozidlo si musí nechať bezpečný odstup a mať na zreteli, že pomalšie vozidlo nemusí mať prejazdy zákrutami tak rýchle ako dané vozidlo
- vozidlo rýchlejšie "o kolo" predbehne pomalšie vozidlo na rovinke opustením ideálnej stopy tak, aby nedošlo ku kolízií a pri zaradení pred vozidlo ho nesmie ohroziť
- Pod kategóriu predbiehanie o kolo patria všetky predbiehania o kolo pomalšieho vozu, t.j. ako predbiehanie vozidiel v rovnakej kategórii tak aj v iných kategóriach ( napr. P2 vs P2 ako aj P1 vs GTE a pod.)
- Kolízie vzniknuté počas obiehania budú na daný protest riešené individuálne.
- Porušovanie týchto základných bezpečnostných pravidiel bude kontrolované Organizačným týmom a prísne trestané.
 
§11.1 BODOVANIE
Bodovanie je uvedené v QUICK RULES. Šampiónom ligy sa stáva jazdec, ktorý má najvyšší počet bodov. Pri rovnosti bodov medzi jedným alebo viacerými jazdcami rozhoduje o poradí počet víťazstiev, prípadne druhých, alebo tretích miest. Body pridelené jazdcovi sa započítavajú i do týmovej klasifikácie a bodovať môžu oba jazdci týmu. Šampiónom v bodovaní týmov sa stáva tým s najvyšším počtom nazbieraných bodov.
 
§11.2 Váhové penalizácie
Váhové penalizácie sú definované v QUICK RULES. Štandardne sa však používajú penalizácie podľa FIA a to 40,30,20,10,0,-10,-20,-30 a -40 pre zbytok poľa. Minimálna penalizácia je 0kg. Maximálna penalizácia je 100kg s výnimkou, keď pilot so 100kg penalizáciou vyhrá nasledujúci "R" závod, potom obdrží váhovú penalizáciu 150kg.
 
§12.1. PROTESTY
Protest smie podať ktokoľvek, kto sa v priebehu preteku cíti byť poškodený niektorým zo súperov. Protest smie podať i člen Organizačného týmu, napr. po hrubom porušení pravidiel, hromadnej havárii na štarte, v prvom kole, alebo v priebehu zavádzacieho kola. Protesty je možné podať maximálne do 24 hodín od ukončenia závodu a to na email: admin@onlineracing.eu
V žiadosti o prešetrenie situácie je nutné napísať o aký pretek sa jedná, číslo a meno jazdca, na ktorého je podaný protest, v akom kole sa udalosť stala a pokiaľ je to technicky možné tiež čas replaye. Protesty budú hneď po uplynutí 24. hodinové lehoty predané komisii. Organizačný tým do 48 hodín od ukončenia preteku sa pokúsi verejne oznámiť výsledok rozhodnutia komisie, vrátane udelenia alebo neudelenia trestu a taktiež výsledok závodu.
Proti verdiktu komisie a výške trestu sa nedá odvolať.
 
§13.1. Žltá karta
Udelenie žltej karty je podmienka na ďalšie závody, ktorých sa jazdec zúčastní. Pokiaľ sa previní aj v týchto závodoch, bude nasledovať jeden zo skupiny tvrdších trestov:
- povinný prejazd boxovou uličkou v ďalšom zúčastnenom závode
- povinný štart z boxu v ďalšom zúčastnenom závode
- vylúčenie z nasledujúceho závodu
- odobratie bodov získaných v šampionátu
- vylúčenie zo šampionátu
- časové tresty
 
§13.2. Biela čiara
Penalizácia za prekročenie bielej čiary je závislá od video záznamu z preteku, a striktné definovanie pravidla pre opustenie nie je možné, keďže opustenie trate za bielu čiaru nemusí byť vždy úmysel. To znamená že zo všetkých opustení trate za bielu čiaru sa vyberú iba tie ktoré sa dajú považovať za jasné skrátenie trate za účelom zisku času pre pilota. Potom bude daný pilot nasledovne penalizovaný:
SOFT = soft cut
HARD = hard cut
(Hard cut=extrémne skrátenie, typu obíjdenie obrubníka, prejazd celým vozom mimo trat značne za bielou čiarou a pod)

Za 10xSOFT (S) = penalizácia 15 sekúnd
Za 3xHARD (H) = penalizácia 30 sekúnd
Nad 10 SOFT skráteniach sa po každých 5 skrátení pridíva 15s penalizácie
(info: ak sa neprekročí 3xHARD tak HARD cut sa považujú za SOFT cut)

Pre jednoduché vysvetlenie uvediem príklady:

Mrkvička: 8x to skrátil SOFT CUT a 2x to zrezal poriadne, za čo dostal 2x HARD CUT
2xHARD = S2
8xSOFT = S8
celkom: S2+S8=S10 teda 15sekúnd penalizácie

Gazda: 16x to skrátil SOFT CUT a 4x HARD CUT
4xHARD=H3+S1= 30 sekúnd (a ostal S1)
16xSOFT=S16
celkom: S16+S1=S17 teda 15 sekúnd+15 sekúnd=30 sekúnd
Gazda dostáva: 60 sekúnd penalizácie

Drevokocúr: 11xSOFT, 6xHARD
6xHARD = H6 = 2x30 sekúnd = 60 sekúnd
11xSOFT = S11= 15 sekúnd
celkom: 75 sekúnd

Penalizácie vyššie uvedené sa týkajú ale iba opustení trate za bielu čiaru, kde pilot nezískal priamo pozíciu. Ako náhle si pilot skráti trať (napr. v súboji) a týmto skrátením získa pozíciu a nepustí späť súpera na svoju pozíciu, obdrží trest 30 sekúnd.

Za prekročenie bielej boxovej čiary na výjazde je jazdec penalizovaný 15 sekundami.
 
§13.3. Povinný prejazd boxami
Povinný prejazd boxovou uličkou v ďalšom zúčastnenom závode si jazdec odpyká počas závodu a to do 15 minút od odštartovania závodu. V opačnom prípade sa berie, že pilot svoj trest nevykonal a dostane STOP ZÁVODENIA do ďalšieho závodu. Do boxov je možné ísť až po 1. ostrom kole závodu, t.j. keď pilot pôjde do boxu na konci FORMATION LAP, tento prejazd sa nebude počítať ako vykonanie trestu.
 
§13.4. Zákaz kvalifikovania sa do závodu
Zákaz kvalifikovania sa do závodu znamená, že pilot v kvalifikácii neopustí boxy, a tým sa zaradí na koniec poľa. Ak ide o závodný víkend s kvalifikáciami pre každý závod zvlášť, teda Q1 a Q2, tento trest platí pre obe kvalifikácie.
 

Vzhľadom k zákazu chatovania v priebehu preteku ostáva ako komunikačná možnosť použitia niektorého z klientov IP telefónie. Organizačný tým striktne odporúča program TEAM SPEAK, ktorý sa ukázal ako najmenej náročný na zaťaženie internetového pripojenia. TEAM SPEAK beží non-stop na servery. Info ako sa pripojiť na serverový team speak nájdete na fóre v sekcií ADMIN OZNAMY / TEAM SPEAK. Napríklad s programom SKYPE sa výrazne zvýšili pingy na jednotlivých jazdcov, co môže významne ohroziť bezpečnosť jazdcov. Čím vyšší ping jazdec má, tím menej určitá je jeho poloha na dráhe, auto po dráhe „skáče“ a veľmi ľahko môže dôjsť ku kolízii s ďalšími vozidlami.
 

Prakticky všetka diskusia na tému pretekov prebieha na diskusnom fóre www.onlineracing.eu. Registrácia na tomto fóre je povinná.
 
 
     


 

Dalsi zavod nebol definovany.